Kategorie: Wszystkie | małżeństwo
RSS
środa, 05 lutego 2014
40 zaleceń:

1. Życie nie jest sprawiedliwe, ale mimo tego jest dobre.

2. W razie wątpliwości należy wykonać następny, mały krok.

3. Życie jest zbyt krótkie, by tracić czas na nienawiść do innych.

4. Twoja praca nie zajmie się tobą, gdy jesteś chory. Zrobią to twoi przyjaciele i rodzice. Pozostań z nimi w kontakcie.

5. Nie musisz wygrać każdej dyskusji. Zgadzaj się na brak zgody.

6. Płacz z kimś innym. To bardziej pomaga niż płacz samotny.

7. Oszczędzaj na emeryturę od pierwszej wypłaty.

8. Jeśli chodzi o czekoladę, opór jest bezcelowy.

9. Zawrzyj pokój z przeszłością, to nie będzie ci psuć teraźniejszości.

10. Jest w porządku, gdy płaczesz przy dzieciach.

11. Nie porównuj swojego życia z życiem innych. Nie masz pojęcia, o co chodzi w ich podróży.

12. Jeśli twój związek z kimś ma być sekretem, nie powinnaś w nim być.

13.Wszystko może się zmienić w mgnieniu oka. 

14. Weź głęboki oddech. To uspokaja umysł.

15. Pozbądź się wszystkiego, co nie jest użyteczne, piękne lub radosne.

16. Cokolwiek cię nie zabije, czyni cię silniejszym.

17. Nigdy nie jest za późno, aby mieć szczęśliwe dzieciństwo. Ale to drugie jest wyłącznie dla ciebie i nikogo więcej.

18. Jeśli przychodzi do ciebie coś, co kochasz, powiedz mu „tak”.

19. Właśnie dzisiaj jest specjalną okazją.

20. Przygotuj się dobrze, a następnie poddaj się prądowi.

21. Bądź ekscentryczny teraz. Nie czekaj na starość, aby nosić się na czerwono.

22. Najważniejszym narządem seksualnym jest mózg.

23. Nikt inny nie jest odpowiedzialny za twoje szczęście, ale właśnie ty.

24. Każda katastrofa zaczyna się od stwierdzenia: "W ciągu pięciu lat, coś zrobimy w tej sprawie"

25. Zawsze wybieraj życie.

26. Przebacz wszystko wszystkim.

27. Co inni myślą o tobie, to nie twój kłopot.

28. Czas leczy prawie wszystko. Daj czasowi czas.

29. Zarówno dobre jak złe sytuacje się zmieniają.

30. Nie bierz siebie tak poważnie. Nikt inny przecież tego nie robi.

31. Wierz w cuda.

32. Nie rób audytu własnego życia. Po prostu przeżywaj je teraz.

33. Starzenie się jest lepszą alternatywą niż śmierć za młodu.

34. Twoje dzieci dostają tylko jedno dzieciństwo.

35. Wszystko, co naprawdę się w końcu liczy to to, że kochałeś.

36. Wyjdź gdzieś codziennie. Cuda czekają wszędzie.

37. Jeśli wszyscy rzuciliby swoje problemy na stos i zobaczylibyśmy te problemy wszystkich innych, to by nas pogięło.

38. Zazdrość jest stratą czasu. Przecież masz już wszystko, czego potrzebujesz.

39. Najlepsze jest wciąż jeszcze przed nami...

40. Bez względu na to, jak się czujesz, wstań, ubierz się i pokaż się innym."

niedziela, 02 lutego 2014
Jakie to dziś prawdziwe...

piątek, 31 stycznia 2014
Walka z samym sobą


Każdy krok jest suk­ce­sem. Każdy upa­dek po­rażką. Za­cis­kasz dłonie. Nie pod­da­jesz się. Nie możesz. Chcesz wyg­rać walkę o szczęście. Następny krok...Bie­rzesz ze sobą set­ki doświad­czeń. Nie chcesz po­pełnić tych sa­mych błędów. A gdy już ro­bisz os­tatni krok, zauważasz, że chodzisz w kółko... 
Naj­cięższe wal­ki człowiek toczy sam ze sobą... cza­sami na­wet
bra­kuje sił, aby zmartwychwstać.... 

wtorek, 28 stycznia 2014
Rozstanie

niedziela, 26 stycznia 2014
Cztery osoby

Były sobie cztery osoby: Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt. Trzeba było wykonać bardzo ważną pracę i Każdy został o to poproszony. Każdy był pewien, że Ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł to zrobić, ale Nikt tego nie zrobił. Ktoś zezłościł się z tego powodu, ponieważ było to powinnością Każdego. Każdy myślał, że Ktokolwiek mógł to zrobić, ale żadnemu z nich nie przyszło do głowy, że Nikt tego nie zrobił. Skończyło się na tym, że Każdy obwiniał Kogoś za to, że Nikt nie zrobił tego, co mógł zrobić Ktokolwiek. 


Autor nieznany

czwartek, 23 stycznia 2014
Życie nas uczy

- Dlacze­go ludzie tak często ra­nią?

- Posłuchaj. Myśli­wi mówią, że:

Naj­groźniej­sze zwierzę - to zwierzę ran­ne.

Naj­mniej uf­ne.

Naj­bar­dziej niep­rze­widy­wal­ne

Og­romnie przes­traszo­ne.

No i bez­silne...

- A człowiek ran­ny...?

- ...też nie zaufa od ra­zu.

Nie jes­teś w sta­nie prze­widzieć je­go reak­cji.

Choć po­zor­nie jest spo­koj­ny, to jed­nak w głębi przes­traszo­ny.

- A bez­silność?

- Rodzi w nim wiele emoc­ji, które później od­najdują swo­je ujście w

spięciach z dru­gim człowiekiem...


Pa­miętaj. Człowiek nie zaw­sze ra­ni ludzi w pełni świado­mie...

Cza­sem w ten spe­cyficzny sposób szu­ka po­mocy. 

Człowiek poz­biera się ze wszys­tkiego i po wszys­tkim , ale nig­dy

już nie będzie ta­ki sam ... życie uczy....

poniedziałek, 20 stycznia 2014
Dobro

Dobro... rodzi się w ciszy,wchodzi bocznymi drzwiami

Nieśmiałe...nie ocenia nikogo

Nie narzuca się innymTylko jest Zawsze do pomocy gotowe

Zawsze idzie prostą drogą Gdy się wsłuchasz...

To usłyszysz jak wszyscy wytykają je palcami...

że za ciche, nieporadne Nie rozpycha się łokciami,

że... kocha ludzi...nie rozbija się słowami

Czas mija... a dobro, się nie zmienia. Nie potrafi...

Bo jego duszę wypełniają marzenia o dobrych ludziach,

kryształowymi sercami... 


z sieci

piątek, 17 stycznia 2014
...

wtorek, 14 stycznia 2014
Wyjście z cienia przeszłości

Spójrz jaki piękny, cudowny dzień świat mieniący się w blasku słońca… wyjdź z cienia , nie chowaj się za przeszłością nie wracaj do dni, które przeminęły, których już nie ma i które nigdy nie powrócą.
Obudź się z letargu zacznij żyć na nowo nie możesz wciąż żyć przeszłością, kiedy wokół miłość kwitnie a szczęście szeroko się do nas uśmiecha.
Zostaw wspomnienia za sobą zajmij się przyszłością, swoim przeznaczeniem nie zmarnuj życia, które jest przed Tobą wyjdź mu naprzeciw wędruj raz wyznaczoną przez siebie drogą.
Zaufaj gwiazdom, które wskażą Ci drogę do serca tej wyśnionej ukochanej osoby zaufaj słońcu, które miłość w Twym sercu pobudzi i płomieniami pożądania Twe ciało rozbudzi dając Ci szczęście i godne życie wśród ludzi...


z sieci

niedziela, 12 stycznia 2014
Dzisiaj