Kategorie: Wszystkie | małżeństwo
RSS
czwartek, 12 marca 2015
Kawałek raju

Ka­wałek nieba jest w każdym uśmiechu,
W każdym życzli­wym słowie,
I przy­jaz­nym geście,
W każdym po­moc­nym czynie.
Ka­wałek ra­ju jest w każdym sercu,
Które sta­nowi zba­wien­ny port dla nieszczęśliwego.
W każdym do­mu z chle­bem, wi­nem i ser­decznym ciepłem.

Bóg włożył swoją miłość w two­je ręce,
Jak klucz do raju.

Phil Bosmans.O autorze