Kategorie: Wszystkie | małżeństwo
RSS
poniedziałek, 22 grudnia 2014
Nigdy nie jest za późno...

Ro­zej­rzyj się, dookoła jest ty­le ważnych rzeczy. Rzeczy, których nie dos­trze­gasz żyjąc ot tak po pros­tu. Zwol­nij, pocze­kaj, usiądź, zas­tanów się, po­myśl.. Czy ta­kie życie Cię sa­tys­fak­cjo­nuje? Ta codzien­na mo­noto­nia, ru­tyna. Gdzie w tym wszys­tkim jest sens? Kiedyś miałeś cel, pa­miętasz? Tak bar­dzo zat­ra­ciłeś się w dążeniu do niego, że już na­wet nie wiesz, co nim było, po co to wszys­tko.. Pa­miętasz jeszcze te le­niwe po­ran­ki i wie­czo­ry? Nic­niero­bienie.. Czy jes­teś szczęśli­wy? Nie oszu­kuj się. To nie jest to, o czym marzyłeś. Ale wiedz, że nig­dy nie jest za późno. Nig­dy nie jest za późno żeby spoj­rzeć na świat jeszcze raz- inaczej. Żeby zacząć wszys­tko od no­wa. zacznij reali­zować siebie, swo­je pla­ny, marze­nia, prag­nienia.. Bądź szczęśli­wy, żyj pełnią życia!

Miej od­wa­gę i nie stój w miej­scu...szko­da na to życia

 

z sieci


czwartek, 18 grudnia 2014
O kochaniu

niedziela, 14 grudnia 2014
Doceń to, co masz...

Kiedy jesz- ktoś właśnie umiera z głodu,
Kiedy pi­jesz-ktoś ko­na z pragnienia,
Kiedy się śmiejesz - ktoś może właśnie umiera...

Do­ceń to , co masz... ciesz się każdą chwilą, mi­nutą, se­kundą...bierz życie pełny­mi garściami, wy­ciągaj wnios­ki z włas­nych błędów i ucz się na nich, bo może przyjść ta­ki dzień,kiedy to wszys­tko zniknie...

Po­pat­rz głębo­ko w oczy cho­remu człowieko­wi, który wie ile cza­su mu zos­tało i po­wiedz,że życie to wlas­nie Two­je życie jest do dupy...


poniedziałek, 08 grudnia 2014
Wydrukuj i powieś :)

czwartek, 04 grudnia 2014
Ciekawe linki

Ellie podobno tańczy na przystanku każdego dnia. Może Ty też spróbuj? 

https://www.youtube.com/watch?v=LuXSoXBTmTc#t=62

 

Jak zrobic ciasteczka renifery

http://kobieceinspiracje.pl/22402,ciasteczka-renifery.html


Fajna ciekawostka  dla tych co maja auto zamykane na pilot https://www.facebook.com/1000latwychsposobow/photos/a.582801571775192.1073741827.582789718443044/771723052883042/?type=1

 

I cos dla fanów firmy RESERVED

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1505199646432164&set=gm.953401831354940&type=1&theater


O autorze