Kategorie: Wszystkie | małżeństwo
RSS
piątek, 31 stycznia 2014
Walka z samym sobą


Każdy krok jest suk­ce­sem. Każdy upa­dek po­rażką. Za­cis­kasz dłonie. Nie pod­da­jesz się. Nie możesz. Chcesz wyg­rać walkę o szczęście. Następny krok...Bie­rzesz ze sobą set­ki doświad­czeń. Nie chcesz po­pełnić tych sa­mych błędów. A gdy już ro­bisz os­tatni krok, zauważasz, że chodzisz w kółko... 
Naj­cięższe wal­ki człowiek toczy sam ze sobą... cza­sami na­wet
bra­kuje sił, aby zmartwychwstać.... 

wtorek, 28 stycznia 2014
Rozstanie

niedziela, 26 stycznia 2014
Cztery osoby

Były sobie cztery osoby: Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt. Trzeba było wykonać bardzo ważną pracę i Każdy został o to poproszony. Każdy był pewien, że Ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł to zrobić, ale Nikt tego nie zrobił. Ktoś zezłościł się z tego powodu, ponieważ było to powinnością Każdego. Każdy myślał, że Ktokolwiek mógł to zrobić, ale żadnemu z nich nie przyszło do głowy, że Nikt tego nie zrobił. Skończyło się na tym, że Każdy obwiniał Kogoś za to, że Nikt nie zrobił tego, co mógł zrobić Ktokolwiek. 


Autor nieznany

czwartek, 23 stycznia 2014
Życie nas uczy

- Dlacze­go ludzie tak często ra­nią?

- Posłuchaj. Myśli­wi mówią, że:

Naj­groźniej­sze zwierzę - to zwierzę ran­ne.

Naj­mniej uf­ne.

Naj­bar­dziej niep­rze­widy­wal­ne

Og­romnie przes­traszo­ne.

No i bez­silne...

- A człowiek ran­ny...?

- ...też nie zaufa od ra­zu.

Nie jes­teś w sta­nie prze­widzieć je­go reak­cji.

Choć po­zor­nie jest spo­koj­ny, to jed­nak w głębi przes­traszo­ny.

- A bez­silność?

- Rodzi w nim wiele emoc­ji, które później od­najdują swo­je ujście w

spięciach z dru­gim człowiekiem...


Pa­miętaj. Człowiek nie zaw­sze ra­ni ludzi w pełni świado­mie...

Cza­sem w ten spe­cyficzny sposób szu­ka po­mocy. 

Człowiek poz­biera się ze wszys­tkiego i po wszys­tkim , ale nig­dy

już nie będzie ta­ki sam ... życie uczy....

poniedziałek, 20 stycznia 2014
Dobro

Dobro... rodzi się w ciszy,wchodzi bocznymi drzwiami

Nieśmiałe...nie ocenia nikogo

Nie narzuca się innymTylko jest Zawsze do pomocy gotowe

Zawsze idzie prostą drogą Gdy się wsłuchasz...

To usłyszysz jak wszyscy wytykają je palcami...

że za ciche, nieporadne Nie rozpycha się łokciami,

że... kocha ludzi...nie rozbija się słowami

Czas mija... a dobro, się nie zmienia. Nie potrafi...

Bo jego duszę wypełniają marzenia o dobrych ludziach,

kryształowymi sercami... 


z sieci

piątek, 17 stycznia 2014
...

wtorek, 14 stycznia 2014
Wyjście z cienia przeszłości

Spójrz jaki piękny, cudowny dzień świat mieniący się w blasku słońca… wyjdź z cienia , nie chowaj się za przeszłością nie wracaj do dni, które przeminęły, których już nie ma i które nigdy nie powrócą.
Obudź się z letargu zacznij żyć na nowo nie możesz wciąż żyć przeszłością, kiedy wokół miłość kwitnie a szczęście szeroko się do nas uśmiecha.
Zostaw wspomnienia za sobą zajmij się przyszłością, swoim przeznaczeniem nie zmarnuj życia, które jest przed Tobą wyjdź mu naprzeciw wędruj raz wyznaczoną przez siebie drogą.
Zaufaj gwiazdom, które wskażą Ci drogę do serca tej wyśnionej ukochanej osoby zaufaj słońcu, które miłość w Twym sercu pobudzi i płomieniami pożądania Twe ciało rozbudzi dając Ci szczęście i godne życie wśród ludzi...


z sieci

niedziela, 12 stycznia 2014
Dzisiaj

piątek, 10 stycznia 2014
Zmiana

„Zdawałem sobie sprawę, że nie mam zbyt wiele do zrobienia, jeśli chodzi o przeprowadzenie jakiejś rewolucyjnej zmiany; mogłem jednak zrobić to, co wiele osób czyni, gdy znajdują się w sytuacji nie do zniesienia: pogodzić się z nią i przystosować do niej. W sumie, pomyślałem, przypominam spadkobiercę szlacheckiego, lecz podupadłego rodu, który upiera się, aby prowadzić życie z równym przepychem jak jego przodkowie. W chwili gdy zaakceptuje sytuację, która wydawała mu się nieznośna, ale jest normalną koleją rzeczy dla całego mnóstwa ludzi, przestaje cierpieć i spostrzega, że to, co wydaje się nie do zniesienia na pewnym poziomie egzystencji, wcale takie nie jest, jeśli spuści się z tonu. ” 


Alberto Moravia 

wtorek, 07 stycznia 2014
Małżeństwo

Małżeństwo jest wielkim oddaniem, zrzuceniem skorupki i pancerza, odarciem ze zbroi i zmyciem makijażu, jakie czasem nakładamy na siebie, idąc po prostu „do świata”, do ludzi. Tutaj, przy domowym kominku, do którego dorzucanie drwa bywa nużące, jesteśmy sobą, jesteśmy oświetleni blaskiem ognia i zmuszeni zrzucać z siebie to, co niepotrzebne, by utrzymać odpowiednią temperaturę. Jesteśmy więc niemal tacy, jakimi nas stworzył Pan, nie tyle fizycznie nadzy, co po prostu przezroczyści, widzialni dla siebie. I oboje na to właśnie się zgadzamy, tego pragniemy i w blaskach, i w cieniach.

 
1 , 2
O autorze